Praktijk Andante pedagogisch adviesbureau

Welkom bij de praktijk Andante, pedagogisch adviesbureau, waar ouders, kinderen/jongeren en scholen terecht kunnen met vragen rondom opvoeden en begeleiden. De praktijk is gevestigd in Haren en wordt geleid door Marijke de Ruiter.

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Dit motto past bij de pedagogische advisering en begeleiding van Praktijk Andante.

Andante streeft ernaar om het kind en zijn omgeving weer in evenwicht met elkaar te brengen waardoor het kind of de jongere zich verder kan ontwikkelen met respect voor zijn of haar eigen ritme en persoon.

Andante is een particulier bureau , dit betekent dat het meestal mogelijk is om snel een eerste afspraak te maken. Ouders worden gezien als ervaringsdeskundigen dit betekent dat er goed geluisterd wordt om samen de hulpvraag helder krijgen en tot een passende aanpak voor dit kind te komen. Vervolgens komt er een plan van aanpak komt waar ouders/pubers/jongeren zich in herkend en erkend weten.

Er worden praktische en bruikbare tips gegeven afgestemd op de ouder, het kind of de leerkracht zodat hij of zij er makkelijk mee aan de slag kan. Praktijk Andante streeft naar kortdurende hulp maar als het nodig is kan er ook gedurende langere tijd advies en begeleiding geven.